'
Image

1

Naše "ÁNO" si povieme
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

2

Ľúbime sa, berieme sa.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

3

Nemusíme, nepotrebujeme, ale chceme.
A tak sa berieme.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

4

S radosťou Vám oznamujeme,
že sa z lásky berieme.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

5

Oznamujeme celému svetu, Jednu krásnu vetu:
„Budeme sa brať!“
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

6

Rozhodli sme sa kráčať spolu,
Nie z priateľstva, ale z lásky,
nie na chvíľu, ale navždy.
Naša cesta začne dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

Image

1

keď tvoja dlaň s mojou sa spojí,
Navždy budeme svoji...
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

2

Láska nám srdcia zviazala,
Láska nás navždy spojí.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

3

Chceme všetkým na vedomie dať,
že sa budeme z lásky brať.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

4

Pôjdeme si sľúbiť,
Že sa budeme Ľúbiť.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

5

Doteraz sa hovorilo, teraz je to pravda.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave
bude naša svadba.

6

Rodine a známym tajomstvo naše prezradíme,
že stav slobodný za manželský vymeníme
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

7

Rozum sme nechali v kúte stáť,
srdcom sme sa rozhodli,
že sa ideme vziať. dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave

8

Sme dvaja, čo chcú sa jedným stať,
preto 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave
chceme svoju lásku bozkom spečatiť.

9

Aj keď život nie je vždy kúsok raja,
rozhodli sme sa kráčať životom my dvaja.
Preto Vám oznamujeme,
že sa z lásky berieme
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

10

Spoločnou cestou ísť, v láske svoj život žiť,
splniť si krásny sen, to všetko začne v tento deň.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

11

Chceme ďalej spoločne žiť, milovať sa a ctiť.
a našu lásku manželstvom navždy spečatiť.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

12

S úsmevom Vám povieme,
že v tento krásny deň sa berieme.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

13

Chceme krásny spoločný život mať,
rodinu tvoriť a radosť rozdávať.
Chceme spolu zostarnúť a snívať,
s barličkou v ruke na mladosť spomínať.
Preto Vám chceme povedať:
„budeme sa brať!“
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

14

Sme dvaja ľudia, čo chcú si sľúbiť,
že v každý okamih, budú sa ľúbiť.
Chceme spolu zostarnúť, žiť svoje sny,
jeden pre druhého, po všetky dni.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

15

Ľúbime sa, o tom pochýb niet,
nech to vie aj celý svet.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave
si povieme naše „Áno“.

Image

1

Máme sa radi a tak sa berieme.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

2

Stretli sme sa, zamilovali sme sa a tak sa berieme.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

3

si dovoľujú oznámiť,
že na spoločnú cestu životom vykročia
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

4

S radosťou Vám oznamujeme,
že dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
uzavrieme manželstvo
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

5

si dovoľujú oznámiť,
že na spoločnú cestu životom vykročia
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

6

S láskou vám oznamujeme,
že dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave
vstúpime do stavu manželského.

7

My dvaja vieme, že k sebe patríme.
Preto sa berieme.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

8

S radosťou Vám oznamujeme,
že našu lásku manželstvom spečatíme
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

9

V najkrajšej chvíli našich životov Vám oznamujeme,
Že sme sa rozhodli vziať.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

10

Oznamujú, že im končí prosté „Ja“
a začína prosté, ale o to krajšie „MY“.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

11

Našu lásku bozkom spečatíme
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

12

Ruka v ruke budeme spolu kráčať životom.
Našu lásku spečatíme bozkom
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

13

Oznamujeme,
že nám končí prosté „ja“ a začína krásne „my“
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

14

Naša láska bude spečatená manželstvom
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

15

Oznamujú svoj úmysel vstúpiť do manželstva
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

16

Oznamujú, že doterajšiu činnosť zlegalizujú
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

17

Oznamujú svoj úmysel vstúpiť do manželstva
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

18

...sa rozhodli spojiť svoje osudy putom manželským
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

Image

1

ja, MENO PRIEZVISKO vám oznamujem,
že moji rodičia sa budú konečne brať!
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

2

Ja, Meno Priezvisko Vám s radosťou oznamujem,
že moja mamina a tatino sa konečne rozhodli vziať.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

3

ja, Meno Vám chcem Vám oznámiť novinku.
tatinko si berie maminku!
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

4

Ja, Meno a priezvisko Vám oznamujem,
že mamina s tatinkom konečne dostali rozum
a dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave
sa konečne stanú manželmi.

5

Na známosť sa dáva,
že moja maminka sa za tatinka vydáva!
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave
Od tohto momentu budeme mať spoločné priezvisko.

6

mám pre Vás prekvapenie, bude veľká sláva.
tatinko sa v máji žení a maminka vydáva.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

Image

1

...vyslovíme spoločné a úprimné „ÁNO“
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

2

Rozhodli sme sa spoločnou cestou ísť
a svojim „ÁNO“ lásku našu spečatiť.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

3

S radosťou vám oznamujeme,
že sme sa rozhodli povedať spoločné a úprimné „ÁNO“
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

4

Slovko „ÁNO“ vyslovíme, prstienky si vymeníme
a bozkom všetko spečatíme
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

5

radi by sme sa podelili o našu radosť a šťastie
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.
V tento deň si povieme naše „ÁNO“.

6

Úsmev a smiech, bude striedať dojatie,
keď si spoločné „ÁNO“ povieme.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

Image

1

Vďační bohu za dar lásky
Vám s veľkou radosťou oznamujeme,
že si sviatosť manželstva vyslúžime
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

2

S radosťou Vám oznamujeme,
že dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave
bude nášmu rozhodnutiu požehnané.

3

všetky svetlá v kostole pre nás budú sa trblietať,
pred oltárom budeme si lásku a vernosť prisahať.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.
Požehnaj nás bože a daj toľko sily,
by sme slová prísahy vždy verne plnili.

4

Nedbajúc na rady skúsenejších priateľov,
sme sa rozhodli vziať.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

5

slobodu sme už vyskúšali,
Manželstvo nepoznáme
a preto sme sa rozhodli ho vyskúšať.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

6

slobodu sme už vyskúšali,
Manželstvo nepoznáme
a preto sme sa rozhodli ho vyskúšať.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

7

Aby sme Vám už viem nemuseli odpovedať na otázky.
„Kedy bude svadba?“
Rozhodli sme sa do toho ísť
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

8

Máme pre Vás prekvapenie.
Bude veľká sláva.
Meno priezvisko sa žení
a Meno priezvisko Vydáva.
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

9

Rozkývaj zvony nad nami,
povedz všetkým, čo nemôžu spať,
že my dvaja sa budeme brať!
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

10

S radosťou Vám oznamujú,
že spoja svoje ruky
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

11

Oznamujeme Vám,
že sme sa rozhodli spojiť naše životné cesty
v jednu spoločnú
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

12

Oznamujú,
že sa prvýkrát podpíšu spoločným priezviskom
dňa 1. 7. 2023 o 15. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Bratislave.

       

    TVORÍME PRE VÁS S LÁSKOU OD ROKU 2018