'

1

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 1. júna 2019 o 14. hodine uzavrieme manželstvo v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

4

Už nie Ty a ja – ale my. Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

7

Tvoja dlaň sa s mojou spojí dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

10

My dvaja vieme, že k sebe patríme, preto sa berieme. Dňa 1. júna 2019 o 14.hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

13

V najkrajšej chvíli našich životov, oznamujeme všetkým našim známym, že sa spoločným menom podpíšeme dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

16

Rozhodli sme sa kráčať spolu, nie z priateľstva, ale z lásky, nie na chvíľu, ale navždy. Naša cesta začne dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

19

Oznamujeme celému svetu, jednu krásnu vetu: "Budeme sa brať !" Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

22

Ruka v ruke budeme spolu kráčať životom. Našu lásku spečatíme dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

25

Rozum sme nechali v kúte stáť, srdcom sme sa rozhodli, že sa ideme vziať. dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

28

Svojim blízkym a známym tajomstvo prezradíme, že stav slobodný za manželský vymeníme. dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

31

Oznamujú, že svoju doterajšiu činnosť zlegalizujú dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

34

Chceme krásny spoločný život mať, rodinu tvoriť a radosť rozdávať. Chceme spolu zostarnúť a snívať, s barličkou v ruke na hviezdy pozerať a spomínať. A preto Vám rodina a priatelia chceme povedať, budeme sa brať. Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

2

Svoje "ÁNO" si povieme dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

5

si dovoľujú oznámiť, že na spoločnú cestu životom vykročia dňa 1.júna 2019 o 14.hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

8

Oznamujeme Vám, že dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom. vstúpime do stavu manželského.

11

Nemusíme, nepotrebujeme, ale chceme. A tak sa berieme, dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

14

Láska nám srdcia zviazala, láska nás navždy spojí. Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.


17

Máme sa radi, a tak sa vezmeme Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom zaznie naše "ÁNO".


20

Oznamujú, že im končí prosté "JA" a začína krásne "MY". Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

23

Keď tvoja dlaň s mojou sa spojí, nikto nás už nerozdvojí. dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

26

S radosťou Vám oznamujeme, že sviatosť manželstva prijmeme dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

29

Nedbajúc na rady skúsenejších priateľov, sme sa rozhodli vziať. Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

32

Oznamujeme, že udalosť storočia prebehne dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

35

Aj keď život nie je vždy kúsok raja, rozhodli sme sa kráčať životom my dvaja. Preto Vám oznamujeme, že sa z lásky berieme. Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

3

Ľubíme sa, berieme sa. Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

6

S radosťou Vám oznamujeme, že sviatosť manželstva prijmeme dňa 1.júna 2019 o 14.hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

9

S láskou oznamujeme, že dňa 1.júna 2019 o 14.hodine si sviatosť manželstva vyslúžime v rím.-kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

12

Bude svadba! Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

15

Svoju lásku bozkom spečatíme dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.


18

Chceme všetkým na vedomie dať, že sa z lásky budeme brať. Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

21

Doteraz sa hovorilo, teraz je to pravda. Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom bude naša svadba !

24

My dvaja vieme, že k sebe patríme, a preto rodine a priateľom oznamujeme, že dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom. sa zosobášime.

27

Slovko "Áno" vyslovíme, prstienky si vymeníme a bozkom všetko spečatíme dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

30

Rozhodli sme sa spoločnou cestou ísť, a svojim "Áno" lásku našu spečatiť. Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

33

Úsmev a smiech, bude striedať dojatie, keď si svoje "ÁNO" povieme dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

36

Oznamujú svoj úmysel vstúpiť do stavu manželského. Dňa 1. júna 2019 o 14. hodine v rím.- kat. kostole v Dubnici nad Váhom.

Search